Fälg- och däckguider

Vinterväglag – vad är och räknas som det? När råder vinterväglag och vem avgör det?

Vinterväglag är ett begrepp som kan förvirra. Vi reder ut vad vinterväglag är, vad som räknas som det, vem som avgör definitionen och vilka datum som är viktiga att hålla koll på.

Publicerad

Vinterväglag – vad är och räknas som det? När råder vinterväglag och vem avgör det?

Vad är vinterväglag? Definition och förklaring av begreppet

Vinterväglag är en term som används för att beskriva hur förhållandena på vägar vanligtvis ser ut vintertid. Definitionen innebär att vägarna under vintermånaderna kan vara snötäckta, isiga eller hala, beroende på vädret och temperaturen vid en given tidpunkt.

Vinterväglag – datum

Det finns ingen definierat datum för när vinterväglag råder i Sverige. Vinterväglag kan förekomma under hela vintern, beroende på vädret och temperaturen. Det kan också förekomma under vår och höst, i undantagsfall även under sommaren.

Vinterväglag kan i praktiken också komma plötsligt, till exempel vid regn på kalla vägbanor, hagel, vid kraftig frost eller i form av underkylt regn. Dessa fenomen kan inträffa även under vår och höst.

Däremot är det lagkrav på vinterdäck, om vinterväglag råder, under perioden 1 december till och med 31 mars.

Läs också: Vinterdäck - datum

Lagar och regler vid vinterväglag

Det är begreppet vinterväglag som komplicerar den svenska lagen om användning av vinterdäck. I Sverige är det nämligen lagstadgat att använda vinterdäck på bilen från den 1 december till den 31 mars, "om vinterväglag råder".

Det innebär att man under denna period enligt lag måste använda vinterdäck om dessa vägförhållanden anses råda eller förväntas råda i närtid. Detta gäller alltså oavsett om det är mitt i december eller mitt i mars.

Lästips! Välja dubbdäck eller friktionsdäck?

Definitionen av vinterväglag styr även användningen av dubbdäck

Samma tolkningsproblem gäller för användning av dubbdäck, eftersom det enligt lag är förbjudet att använda dubbdäck under perioden 16 april - 30 september... "...om det inte är eller förväntas bli vinterväglag".

Polisen tolkar och bestämmer definitionen

Så man kan säga att begreppet vinterväglag gör att lagstiftningen blir något svårtolkad, då man i teorin inte bryter mot lagen om man kör sommardäck i januari om det då INTE råder vinterväglag. Man bryter (i teorin) inte heller mot lagen om man kör med dubbdäck i augusti om det är eller förväntas bli vinterväglag..

Tolkningen av vägförhållandena gör Polisen. De avgör huruvida vinterväglag råder på en specifik plats på en specifik tid.

Vi rekommenderar för säkerhets skull att du alltid har dina vinterdäck på under perioden 1 december till och med den 31 mars.

Vad räknas som vinterväglag?

Vad som räknas som vinterväglag kan variera från plats till plats, och det är som sagt Polisen som avgör när vinterväglag råder. Det kan också skilja till vilken grad det råder vinterväglag, beroende på väderförhållandena; dvs hur mycket snö och is det är (eller har varit) på vägarna. Som tidigare nämnt kan även blixthalka orsakat av hagel, underkylt regn eller frost orsaka att vinterväglag råder.

Mer eller mindre dåligt vinterväglag

Vinterväglag är svårdefinierat. Ytterligare en faktor som spelar in och påverkar vägarnas kondition vintertid är hur mycket tid och resurser som har lagts ner på att hålla vägarna fri från snö och is (genom exempelvis plogning och saltning).

I vissa områden kan de yttre förutsättningarna vara mycket svåra, men tack vare bra vinterunderhållning kan vägen vara mycket lättkörd och trafiksäker. I andra änden av skalan kan det vara vädermässiga goda förutsättningar, men på grund av dåligt underhållsarbete trots det leda till allvarligt vinterväglag som är mycket svårkört och riskabelt.

Vinterväglag kan alltså per definition BÅDE vara mycket svårkört på vissa platser under vissa tider, medan det i andra områden kan vara ganska lätt att köra på vägarna under vintern.

Vad kännetecknar körning på vintern?

Under vintern är det viktigt att vara extra försiktig när man kör bil, eftersom vägarna kan vara mer oförutsägbara och utmanande att köra på än vad de är under andra årstider. Det kan vara svårare att bromsa, styra och hålla balansen på vägarna när vinterväglag råder, så det är viktigt att ha vinterdäck (av hög kvalitet och i bra bra skick) på bilen samt att anpassa sin körning.

Tips! Läs också vår sammanställning av vinterdäcktest

Mer än bara vägbanan som påverkar

Utöver själva vägbanan kan vinterförhållanden orsaka problem med sikt och uppsikt. Vägarna och vägrenen kan bli mycket svåra att se på grund av snöfall eller hagel, särskilt i kombination med dimma. Det är alltså viktigt att använda strålkastarna och dimljus på rätt sätt, samtidigt som man bör anpassa sin körning. Att anpassa hastigheten, avståndet till medtrafikanter och hålla en allmänt ökad vaksamhet när man kör är kritiskt vid den här typen av väderförhållanden.

Publicerad