Fälg- och däckguider

Guide: Beräkna rullomkrets för däck med vår rullomkrets-kalkylator

Välkommen till en komplett guide till rullomkrets! Här hjälper vi dig som ska byta däck, fälg eller både och att få rätt dimensioner på hjulen, så att de passar bilen. Antingen med hjälp av vår rullomkrets-omvandlare eller vår formel för att beräkna rullomkrets manuellt.

Vad är rullomkrets?

Begreppet rullomkrets syftar på diametern som ett bildäck har när det är färdigmonterat på fälg. Det som avgör hur stor eller liten rullomkretsen blir är en kombination av däckets dimension samt fälgens diameter. Därför måste rullomkretsen säkerställas både vid däckbyte och fälgbyte, eftersom både däck och fälg kan påverka ett hjuls totala diameter.

Rullomkretsen är viktig att hålla koll på, eftersom en för stor eller för liten omkrets kan få konsekvenser. Rullomkretsen får inte över- eller understiga 5%, dock är det rekommenderat att ligga på +/- 2%. Vår rekommendation är att försöka ligga så nära hjulets originalvärde som möjligt!

Gå direkt till rullomkretskalkylatorn

Varför är det viktigt att ha koll på rullomkretsen när man byter däck eller fälg?

För stor rullomkrets

Har dina hjul en för stor diameter kommer hastighetsmätaren visa en lägre hastighet än vad din bil färdas i, vilket även påverkar bland annat miltalsmätaren. Den kommer att visa att bilen har körts mindre än vad den faktiskt har körts, vilket gör att du riskerar att serva bilen senare än rekommenderat.

En allvarligare konsekvens vid en alltför stor rullomkrets, är att däcket kan ta i skärmar och fjäderben vid exempelvis inbromsning och kurvtagning. Detta kan i sin tur leda till olyckor.

För liten rullomkrets

Har dina hjul istället en för liten diameter jämfört med bilens originalhjul, kommer hastighetsmätaren visa en högre hastighet. Du kommer alltså så småningom ha en miltalsmätare som visar att bilen har körts mer än vad den faktiskt har. Detta gör även att serviceintervallerna tidigareläggs.

Exempel på hur fel hastighetsmätaren kan visa vid fel rullomkrets

Om bilens hjul i originalutförande har en diameter på 800 mm och du monterar hjul med en diameter på 880 mm i diameter, innebär detta 10% skillnad. Detta innebär i sin tur att om hastighetsmätaren visar 100 km/h så kör du egentligen i 110 km/h.

Givetvis gäller detsamma fast tvärtom om du monterar ett hjul med 10% mindre diameter.

Original däckstorlek/R
Nuvarande rullomkrets1913 mmNuvarande diameter634.3 mm
Ny däckstorlek/R
Ny rullomkrets1980.86 mmNy diameter656.8 mm
Skillnaden visualiserad
Skillnad i rullomkrets3.55 % (67.86 mm)
Skillnad i diameter22.5 mm
När din hastighetsmätare visar 100 km/h så färdas du egentligen i103.55 km/h
Skillnad i rullomkrets får ej över- eller understiga 5 %.

P.S., notera att kalkylatorn tar hänsyn till de verkliga måtten hos ett däck (resultaten är multiplicerade med 0,96) eftersom däcktryck med mera påverkar, varav det i verkligheten skiljer lite från en strikt teoretisk beräkning av rullomkretsen.

Hur räknar man ut rullomkrets manuellt?

Om du av någon anledning inte har tillgång till en rullomkrets-kalkylator kan du räkna ut rullomkretsen manuellt. För att kunna beräkna rullomkrets måste man först ha koll på däckdimensionerna för det ursprungliga däcket och det nya. Följande värden är de som påverkar rullomkretsen:

225
Däckets bredd i mm
45
Däckets höjd /profil uttryckt i % av däckets bredd
R
Står för radialdäck (den vanligaste däctypen idag)
17
Fälgdiameter i tum som däcket är avsett för

Under punkt 1 i illustrationen nedan hittar du värdena som påverkar rullomkretsen går att se på ett vanligt bildäck.

Den första siffran i däckdimensionen avser alltså bildäckets bredd i millimeter, medans den andra avser höjden (även kallat profilen). Denna visar dock inte millimeter, utan visar profilen i procent jämfört med däckbredden. Den tredje siffran föregås av ett R (som står för Radial) och avser diametern i tum (en tum motsvarar 25,4 mm). Detta värde måste matcha fälgens diameter för att däcket ska gå att montera på fälgen.

Formel för att räkna ut rullomkrets

I följande exempel utgår vi från en bil med original däckdimension på 225/45R17. I exemplet vill vi beräkna ifall vi kan byta till ett däck med en något högre profil, 225/50R17. Vi använder därefter följande formel:

Hjuldiameter, original: (225 × 0,45 × 2) + (17 × 25,4) = 634,3 mm
Hjuldiameter med nytt däck: (225 × 0,50 × 2) + (17 × 25,4) = 658,8 mm

Nu när vi vet båda hjulens diameter kan vi räkna ut respektive hjuls rullomkrets genom följande formel:

Rullomkrets, original: 634,3 × 𝛑 (pi) ≈ 1992,71
Rullomkrets med nytt däck: 656,8 × 𝛑 (pi) ≈ 2063,39

Nu när vi vet båda hjulens rullomkrets kan vi beräkna skillnaden i rullomkrets mellan originalhjulet och det nya:

2063,39 / 1922,71 ≈ 1,0355

I ovanstående exempel är det nya hjulets rullomkrets ca 3,55% större än originalet.

OBS! Det är mycket viktigt att rullomkretsen totalt inte över- eller understiger 5%. Att just 5% återkommer som en tumregel beror troligtvis på den felmarginal som en hastighetsmätare kan ha, samt vad som är lagligt. Transportstyrelsen kräver att man vid däckbyte/hjulbyte till annat än original bland annat ansvarar för att rullomkretsen inte ska påverkas till den grad så att hastighetsmätaren visar fel.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Dock innebär +5% i rullomkrets inte en garanti för att hjulet kommer passa. Vissa bilmodeller stöter på problem redan vid +3%. Vi rekommenderar därför att man alltid strävar efter att hitta ett däck som ligger så nära originaldimensionerna som möjligt.

Tänk också på att det vid fälgbyte finns andra saker du måste ha koll på förutom rullomkrets, såsom exempelvis bultcirkeldiameter och ET-mått.

Publicerad och senast uppdaterad