Däcktermer

Vad är ET och vad betyder ET-mått på fälgar?

ET-mått är ett kritiskt mått för att din bil ska vara säker att köra i samband med fälgbyte. Vi reder utbegreppet!

Publicerad

Vad är ET och vad betyder ET-mått på fälgar?

Vad menas med ET-mått på fälgar och hur fungerar det?

ET är en förkortning från tyskans Einpresstiefe som betyder inpressningsdjup. På engelska kallas ET-måttet för offset. Enkelt förklarat kan man säga att måttet anger hur långt ifrån fälgens centrum fälgen monteras på bilens nav.

Mer exakt så är definitionen sträckan mellan anläggningsytan och mittpunkten på fälgen uttryckt i millimeter. ET0 innebär alltså att anläggningsytan är exakt i mitten av fälgen.

Enkelt förklarat kan man säga att ett högt ET-mått innebär att fälgen sitter längre in i hjulhuset, ett lägre mått innebär att den sitter längre ut mot karossen/skärmen. Men eftersom ET är ett relativt mått till fälgens bredd, måste man även ha koll på bredden!

De flesta moderna bilar har ett positivt ET-mått, det vill säga ett positivt tal, vanligtvis mellan 10 och 70. Moderna fälgar har oftast detta mått instansat.

ET-mått – tabell för alla bilmodeller

För dig som letar efter ett ET-mått för en särskild bilmodell, kan du med fördel använda dig en ET-tabell. Här hittar du vår förteckning över de flesta bilmodeller på marknaden, inklusive nav- och bultcirkelmått!

Varför är ET-mått viktigt?

Att ha koll på ET-måttet är kritiskt! Risken med att ha fel ET på sina fälgar är att hjulet kan slå i fjäderben (vid för hög ET) eller bilens skärmkant (för låg ET) vid kurvtagning och inbromsning. Detta kan resultera i att bilen, fälgen och däcket kan ta skada. I värsta fall kan det leda till olyckor.

Det säkraste är att alltid välja en fälg med samma bredd och ET som original!

När används ET-mått?

ET blir relevant i samband med att du byter fälgar på bilen. De flesta bilägare vill bara säkerställa att man får samma ET-mått som original. Då räcker det att kika i vår tabell ovan.

Men för de som gillar att styla sin bil, är bytet av fälgar högintressant. Det vanligaste är att man vill byta till större och bredare fälgar, och det är där som det blir mer utmanande att beräkna ET-måttet.

Tips! Tänk också på att ha koll på rullomkrets när du byter till andra fälgdimensioner än original.

ET-mått när du byter till bredare fälgar

Fälgens ET-mått säger i sig egentligen inte så mycket, eftersom man också måste veta fälgens bredd för att veta om fälgen passar eller inte. Eftersom måttet anger långt ut eller in fälgen är monterad i relation till dess mittpunkt, måste man veta fälgens totalbredd.

Vi tar ett exempel. Du vill få din bil att ha en mer aggressiv framtoning genom att montera en bredare fälg som sitter längre ut i hjulhuset (kallat “poke”). Det du vill undvika är att fälgen tar emot på insidan, detta eftersom det kan leda till stora säkerhetsproblem. Du vill heller inte att däcket slår i skärmen på utsidan när du svänger eller bromsar.

Viktigt att komma ihåg är att en bredare fälg kommer alltid att antingen:

  • Sticka ut mer från hjulhuset
  • Sitta längre in mot fjäderbenet
  • Båda alternativen samtidigt

Låt oss säga att din bils originalfälgar är 6 tum breda med ET50. Du vill veta om en 8 tums fälg passar, och vilken ET den i så fall måste ha.

8 tum motsvarar 203,2 mm, medans originalfälgens 6 tum motsvarar 152,4 mm. Frågan är alltså hur vi ska placera de extra 50,8 mm i hjulhuset.

I ovanstående uträkning kommer ET50 på den bredare fälgen innebära att de extra 50,8 mm fördelas jämt. Det vill säga att fälgen kommer sitta 25,4 mm längre in mot fjäderbenet och 25,4 mm längre ut mot skärmkanten. Detta blir troligtvis farligt nära fjäderbenet.

I ovanstående exempel så behöver du högst troligt en fälg med ett lägre ET-mått än original för att fälgen inte ska riskera att komma för nära fjäderbenet.

Väljer du istället en 8 tum bred fälg med ET25, är anläggningsytan 25 mm från fälgens bakkant. Detta innebär att fälgen hamnar obetydliga 0,4 mm närmare fjäderbenet än original, men kommer 50,4 mm närmare skärmkanten.

Väljer du istället en 8 tums fälg med ET30, är anläggningsytan 30 mm från fälgens bakkant. Detta innebär att fälgen kommer att hamna 5,4 mm närmare fjäderbenet och 45,4 mm närmare skärmkanten.

Väljer du istället en 8 tums fälg med ET35, är anläggningsytan 35 mm från fälgens bakkant. Detta innebär att fälgen kommer att hamna 10,4 mm närmare fjäderbenet och 40,4 mm närmare skärmkanten.

Vi rekommenderar ALLTID att du säkerställer att den nya fälgen passar med marginal när den är monterad på bilen.

ET-mått – räknare för att säkerställa att fälgen passar

Om du vill byta till bredare fälgar än original, ändra utseendet eller körbarheten på bilen, kan du med fördel använda dig av en ET-räknare. Den kommer att hjälpa dig att få en uppfattning om huruvida den nya fälgen kommer passa bilen utan att slå i varken fjäderben eller skärmkanten. Vi kan tipsa om denna räknare.

Mäta ET-mått manuellt

Om du av någon anledning behöver räkna ut ET-mått manuellt (till exempel om det inte finns någon ET-märkning instansat på fälgen) kan du använda följande formel:

  • Fälgens totalbredd (C)
  • Avståndet från fälgens bakre kant till anläggningsytan (B)
  • ET-måttet (A)

A = B – (C/2)

Publicerad